ด้ามมีดกันคิ้ว

คุณสมบัติสินค้า:

ด้ามมีดโกน คือด้ามที่ใช้ใส่ใบมีดแบบหัก เท่านั้น

Share

Share

ด้ามมีดโกน ด้ามใส่ใบมีดกันคิ้วแบบหัก ใบมีดแบบ2หัวเท่านั้น อุปกรณ์เสริมสักคิ้ว

#ด้ามมีดโกน #ด้ามใบมีด #ด้ามมีดกันคิ้ว #ใบมีดกันคิ้ว #อุปกรณ์สักคิ้ว #อุปกรณ์สักปาก #อุปกรณ์ช่างสัก #อุปกรณ์เสริมสักคิิ้ว