Barrier ฟิล์ม สีฟ้า

คุณสมบัติสินค้า:

แบริเออ Barrier ฟิล์ม สีฟ้า จำนวน 1200 แผ่น ขนาด 15X10cm.

Share

Share

แบริเออใส ใช้พันถาดอุปกรณ์สัก พันเครื่องมือสัก ป้องกันการติดเชื้อ 

#แบริเออ #แบริเออแบบใส #เทปแบริเออฟ้า #อุปกรณ์สักคิ้ว #อุปกรณ์สักปาก #อุปกรณ์สัก #อุปกรณ์ช่างสัก #อุปกรณ์เสริมช่างสัก