ไม้บรรทัดสติกเกอร์

ไม้บรรทัดสติกเกอร์ #ที่วัดคิ้ว #ไม้บรรทัดวัดคิ้ว #สเกลวัดคิ้ว #บล็อคคิ้ว #อุปกรณ์สักคิ้ว

Share

Share

ไม้บรรทัดสติกเกอร์ เป็นเครื่องมือมีลักษณะโค้งตามรูปหน้า โดยจะมีจุดกึ่งกลางระหว่างคิ้วทั้ง2ข้าง

#ที่วัดคิ้ว #ไม้บรรทัดวัดคิ้ว #สเกลวัดคิ้ว #บล็อคคิ้ว #อุปกรณ์สักคิ้ว