หมวกคลุมผม สำหรับสักคิ้ว 100 ชิ้น

คุณสมบัติสินค้า:

หมวกคลุมผมผลิตจากใยสังเคราะห์ หมวกตัวหนอน 1 แพ็คมี 100 ชิ้น

สี

Share

Share

หมวกตัวหนอน

หมวกคลุมผมผลิตจากใยสังเคราะห์

1 ห่อ / 100 ชิ้น

สีฟ้า  / สีขาว 

#หมวก #หมวกตัวหนอน #หมวกคลุมผม#หมวกป้องกันผม #อุปกรณ์เพื่อความตลอดภัย# #อุปกรณ์สักป้องกัน #อุปกรณ์สักคิ้ว #อุปกรณ์สักปาก #อุปกรณ์ช่างสัก #อุปกรณ์เสริมช่าง #อุปกรณ์ป้องกันลูกค้า